ctns
معرفی مراکز پژوهشی علم و دین

مرکز مطالعات الهیات و علوم طبیعی

مرکز مطالعات الهیات و علوم طبیعی The center for theology and Natural Sciences www.ctns.org درباره مرکز: این مرکز سازمانی بین المللی و غیر انتفاعی است که خدمات پژوهشی، آموزشی و عام المنفعه را به عموم مردم ارائه می دهد. عمده ی فعالیت های علمی این مرکز بر پیشرفتهای فیزیکی، کیهان …

مرکز علم کانادا
معرفی مراکز پژوهشی علم و دین

مرکز اسلام و علم کانادا

مرکز اسلام و علم کانادا Center for lslam and Science www.cis-ca.org درباره مرکز: مرکز اسلام و علم وقف ارتقای تحقیقات و نشر دانش در تمامی وجوه اسلامی است.این مرکز ترویج دهنده شناسایی خلاق جهان بینی اسلامی مرتبط با علوم طبیعی و انسانی، تلفیق علوم روز و تفکر سنتی اسلامی در …

رصدخانه واتیکان
معرفی مراکز پژوهشی علم و دین

رصدخانه واتیکان

رصدخانه واتیکانVatican observatory http://vaticanobservatory.org/ درباره رصدخانه: تاریخچه: رصدخانه واتیکان یکی از قدیمی ترین موسسا ت ستاره شناسی بر روی کره زمین است. از اولین پیش درآمد های رصدخانه می توان به قانونی که پاپ گریگوری سیزدهم مبنی بر مطالعه داده ها و تلویحات علمی موجود در تغییر و اصلاح تقویم …

علم و دین
معرفی مراکز پژوهشی علم و دین

تریبون آزاد علم و دین

تریبون آزاد علم و دینThe Science and Religion Forum http://www.srforum.org/ درباره مرکز: شروع کار: در یک نشست در دورهام انگلستان در سال ۱۹۷۵تصدیق: پیچیدگی موضوعات در محور رابطه علم و دین سازمان دهنده ی: همایش های سالانه در موضوع مرتبط با رابطه علم و دین انتشارات: نقدهای بر علم و …

johntempleton
معرفی مراکز پژوهشی علم و دین

بنیاد جان تمپلتون

  بنیاد جان تمپلتون John Templeton Foundation http://www.templeton.org/ درباره مرکز: مأموریت: بنیاد جان تمپلتون به عنوان به نماینده و واسط (امور) خیریه ای برای دریافت و کشف سوالات بنیادی درباره هدف انسان و واقعیت نهایی در حال خدمت است. در این زمینه ما موضوعات متعددی از جمله: پیچیدگی، تکامل، ابدیت …

islam
معرفی مراکز پژوهشی علم و دین

بنیاد پژوهش های اسلامی هندوستان

بنیاد پژوهش های اسلامی هندوستان Islamic Research Foundation of India www.irf.net فعالیت ها: بنیاد پژوهش های اسلامی هنوستان از فناوری مدرن در جهت ارائه اسلام بهره می کیرد. برنامه های ویدیویی تلویزیونی این بنیاد از طریق ماهواره روزانه مورد توجه میلیون ها نفر قرار می گیرد.این بنیاد وب سایت مختص …

معرفی مراکز پژوهشی علم و دین

بنیاد بیولوگ- تالار گفتمان علم و دین

بنیاد بیولوگ- تالار گفتمان علم و دین The BioLogos Foundation The biologos forum, science and faith in dialogue http://biologos.org/ درباره بنیاد: بنیاد بیولوگ همبستگی علم و دین مسیح را مورد اکتشاف و پیشرفت قرار داده و آنرا جشن می گیرد. ماموریت: آنچه مورد توجه و مرکز فعالیت های این بنیاد …

معرفی مراکز پژوهشی علم و دین

انجمن مطالعات علم و الهیات اروپا (ای ست)

انجمن مطالعات علم و الهیات اروپا (ای ست) The European Society for the Study of Science And Theology http://www.esssat.org/ درباره مرکز : ای ست(ESSSAT ) یک سازمان علم محور غیر اقراری (non – confessional) است که در اروپا پایه پذیری شده، و هدف آن ارتقای سطح مطالعات روابط میان علوم …

معرفی مراکز پژوهشی علم و دین

انجمن علمی آمریکا

انجمن علمی آمریکا American Scientific Affiliation http://www.asa3.org/ASA درباره : این انجمن تشکیل یافته از مردان و زنان و رشته هایی است که مرتبط با علمی هستند که وفادار به کلمه الله بوده و متعهد به اتحاد و یکپارچگی فعالیت های علمی هستند. این انجمن در سال ۱۹۴۱ بنا نهاده شده …

معرفی مراکز پژوهشی علم و دین

انجمن دانشمندان کلیسا

انجمن دانشمندان کلیسا Society of Ordained Scientists http://www.ordainedscientists.org/ درباره مرکز: اساسنامه انجمن دانشمندان کلیسا اهداف: ارائه کار و فعالیت علمی و تکنولوژیکی در فهم و شناخت خلقت و امانتداری آن. بیان تعهد کلیسا نسبت به اقدامات مهم علمی و تکنولوژیکی و نیز توجه و نگرانی ما نسبت به تاثیرات عمیق …