توجه

  • ارسال به سراسر کشور انجام می گردد. انتخاب نحوه ارسال آثار برعهده خریدار می باشد که به دو روش پست پیشتاز و پست سفارشی است. زمان تحویل پست سفارشی حداکثر یک هفته کاری و پست پیشتاز ۷۲ ساعت کاری می باشد.
  • در صورت عدم موجودی کتاب ها برای ثبت  سفارش با شماره ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸ تماس حاصل فرمایید (حداقل ثبت سفارش چاپ کتاب ۲۰۰ جلد  می باشد.)
  • هزینه ارسال برعهده خریدار می باشد که به همراه هزینه محصولات خریداری شده توسط مامور پست اخذ می گردد.
  • در صورت بروز هر گونه مشکل، در ساعات اداری با شماره ۳۸۷۹۰۳۰۰-۰۵۱ تماس حاصل فرمایید
لیست انتشارات بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه
ردیف نام کتاب قیمت هر جلد(ریال) تعداد درخواستی جمع خرید
۱ راهنمای پژوهش در قران، مدیریت و علوم سیاسی  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ راهنماي پژوهش در قرآن، روان شناسی و علوم تربیتی ۳۰۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن و علوم طبیعی (۲) ۷۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن و ادب (۲) ۷۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات  قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی (۲)(دوجلد) ۱۴۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن و جامعه شناسي (۲) ۳۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات  قرآن و طب (۲) ۱۱۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن وطب (۳) ۸۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن و حقوق (۲) ۴۳,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مبانی و مقدمات رابطة قرآن و علوم روز ۵۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن، مديريت  و علوم سياسي(۱) ۵۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن، مدیریت و علوم سیاسی (۲) ۵۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن، كلام و فلسفه (۱) ۴۷,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن، كلام و فلسفه (۲) ۶۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات علم ديني (۱) ۳۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ سیره فردی امام علی (ع) ۱۰۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ سیره مدیریتی امام علی (ع) ۱۰۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ روش شناسی تفسیر علمی قرآن کریم ۶۴,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ پیشرفت علم ۱۴۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ امام رضا(ع) و مناسبات عقل ودين ۱۴۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ هستي وچيستي علم ۹۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ علم و فراعلم ۱۸۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ علم ديني ۱۴۰,۰۰۰ ۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸