توجه

  • ارسال به سراسر کشور انجام می گردد. انتخاب نحوه ارسال آثار برعهده خریدار می باشد که به دو روش پست پیشتاز و پست سفارشی است. زمان تحویل پست سفارشی حداکثر یک هفته کاری و پست پیشتاز ۷۲ ساعت کاری می باشد.
  • در صورت عدم موجودی کتاب ها برای ثبت  سفارش با شماره ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸ تماس حاصل فرمایید (حداقل ثبت سفارش چاپ کتاب ۲۰۰ جلد  می باشد.)
  • هزینه ارسال برعهده خریدار می باشد که به همراه هزینه محصولات خریداری شده توسط مامور پست اخذ می گردد.
  • در صورت بروز هر گونه مشکل، در ساعات اداری با شماره ۳۸۷۹۰۳۰۰-۰۵۱ تماس حاصل فرمایید
لیست انتشارات بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه
ردیف نام کتاب قیمت هر جلد(ریال) جمع
۱ راهنمای پژوهش در قران، مدیریت و علوم سیاسی ۳۰۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ راهنماي پژوهش در قرآن، روان شناسی و علوم تربیتی ۳۰۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن و علوم طبیعی (۲) ۷۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن و ادب (۲) ۷۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات  قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی (۲)(دوجلد) ۱۴۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن و جامعه شناسي (۲) ۳۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات  قرآن و طب (۲) ۱۱۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن وطب (۳) ۸۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن و حقوق (۲) ۴۳,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مبانی و مقدمات رابطة قرآن و علوم روز ۵۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن، مديريت  و علوم سياسي(۱) ۵۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن، مدیریت و علوم سیاسی (۲) ۵۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن، كلام و فلسفه (۱) ۴۷,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات قرآن، كلام و فلسفه (۲) ۶۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ مجموعه مقالات علم ديني (۱) ۳۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ سیره فردی امام علی (ع) ۱۰۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ سیره مدیریتی امام علی (ع) ۱۰۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ روش شناسی تفسیر علمی قرآن کریم ۶۴,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ پیشرفت علم ۱۴۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ امام رضا(ع) و مناسبات عقل ودين ۱۴۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ هستي وچيستي علم ۹۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ علم و فراعلم ۱۸۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸
۱ علم ديني ۱۴۰,۰۰۰  ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸