برگزاری کارگاه های آموزشی در مشهد مقدس به همراه برنامه های فرهنگی و زیارتی مختص اساتید و دانش آموختگان و دانشجویان سرتاسر کشور