۱. مطالعه و بررسي مباني نظري علم ديني(الگوي سنجش فراگير در علم ديني)

موضوع « علم دینی » در دهه های اخیر به یکی از مباحث اصلی میان اندیشمندان و روشنفکران اسلامی تبدیل شده است. آنها با مشاهده بحران ها و آسیب های دانش غربی از یکسو و عقب ماندگی جوامع اسلامی از سوی دیگر بر آن شده اند تا به تعریف دوباره علوم با نگاهی دینی بپردازند. نگاه دینی به علوم در غرب نیز طرفدارانی پیدا کرده است و یکبار دیگر مسئله رابطه علم و دین و علم دین باور به صدر مناقشات فکری راه یافته است . رشد بیش از پیش کرسی های علم و دین و مقالات و کتب منتشره در این حوزه نشانگر اهمیت موضوع و روز آمد بودن آن در محافل علمی دارد . بر سر راه توليد علم ديني چالش هاي علم شناختي و دين شناختي متعدّدي وجود دارد و در اين پروژه به چالش هاي دين شناختي آن مي پردازيم و از اين منظر امكان علم ديني را بررسي مي كنيم.

۲. بنيادهاي حديث شناختي علم ديني

يكي از مهم ترين منابع دانش ديني « سنت پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) » است كه شامل گفتار، كردار و تقرير آن ها خواهد بود. اثبات حجيّت سنّت، پاسخ به شبهات، آسيب شناسي حديث وچگونگي كاربرد حديث در دانش دين باور مهم ترين موضوعاتي است كه آن در اين طرح بررسي می شود.

۳. بنيادهاي اصولي علم ديني

كاربرد دانش اصول در «علم ديني» موضوع اصلي پژوهش فوق را تشكيل مي دهد. براي اين پژوهش ابتدا پيشينۀ تاريخ اصول و فقه بررسي و مسائل علم اصول از ابتداي شكل گيري آن بازخواني خواهد شد و پژوهشي تطبيقي در زمينه منشأ مسائل عمده اصولي كه بسياري از آن ها به آثار اهل سنّت باز مي گردد انجام خواهد شد.سپس مسائلي كه در توليد دانش دين باور كاربرد داشته انتخاب و در كنار مباحث جديد به عنوان بنيادي براي كاربرد علم اصول در توليد دانش دين باور مطرح خواهد شد.

۴. اصول فقه پيشرفته

تقريرات فقه و اصول مرحوم آيت ا… خوئي و ساير بزرگان كه توسط مرحوم حضرت آيت ا… عباس نژاد با قلمي روان نگاشته شده با تحقيق و تصحيح ارزنده ارائه و به تدريج در قالبي روزآمد عرضه خواهد شد.

۵. بررسي تطبيقي نگرش ها و عملكرد مراكز علم و دين در ايران وجهان

در اين طرح به شيوه ميداني تمامي مراكز و مؤسسات علم و دين در ايران وجهان بررسي و رويكردها، نگرش ها و عملكرد آن ها درحوزه علم و دين شناسايي و نقد می شود.

۶. توليد، انتشار و توزيع نشريه علم ديني(اطلاع رساني، پژوهشي)

اطلاع رساني آخرين يافته ها و اخبار حوزه علم و دين به پژوهشگران، انديشمندان، اساتيد و دانشجويان مجوز اين نشريه با شماره ۱۷۸۹۱/۹۱ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۱ از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اخذ شده است.

۷. راه اندازي كتابخانه تخصّصي علم ودين

كتابخانه تخصصي علم و دين، در جهت ارتقاي برنامه هاي پژوهشي علم و دين و تأمين نيازهاي اطلاعاتي و پژوهشي پژوهشگران به ارائه خدمات اطلاع رساني و اشاعه اطلاعات تخصصي مي پردازد

۸. طراحي پورتال جامع علمي واطلاع رساني علم و دين

پورتال جامع علمي و اطلاع رساني قرآن و علم با هدف ارائه آخرين دستاوردهاي پژوهشي و علمي در حوزه علم و دين طراحي و راه اندازي مي شود. در اين پورتال آخرين توليدات علمي و پژوهشي در قالب هاي كتاب، مقاله، پايان نامه و طرح پژوهشي معرفي مي شود.

۹. طراحي و توليد وب سايت كتابخانه ديجيتال قرآن و علوم روز

به منظور گردآوري، ذخيره و سازماندهي اطلاعات و دانش به شكل ديجيتالي، در اين كتابخانه ديجيتال منابع اطلاعاتي و پژوهشي در موضوعات قرآن و علوم روز قابل دستیابی است.
۱۰. حقوق اساسي با رويكرد ديني
۱۱. راه اندازي دانشگاه علم و دين