اهداف گروه پژوهشي قرآن و معرفت شناسي

  • توسعه و گسترش پژوهش در زمينه قرآن، معرفت شناسي و علم ديني
  • زمينه سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت‏هاي پژوهشي مرتبط در چارچوب مباني ارزشي انقلاب اسلامي
  • بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه قرآن، معرفت شناسي و علم ديني
  • اجراي طرح‏هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي وتوسعه اي به منظور تحقق اهداف گروه
  • فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعاليت‏هاي پژوهشي مرتبط
  • همكاري پژوهشي با دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي داخلي، خارجي و بين‏المللي به منظور ارتقاي كيفيت فعاليت‏هاي پژوهشي در زمينه قرآن ومعرفت شناسي با رعايت قوانين ومقررات
  • انتشار مجله، كتاب علمي، جزوه آموزشي، توليد نرم‏افزار و برنامه‏هاي رايانه‏اي متناسب با اهداف گروه طبق ضوابط و مقررات مربوط.
  • برگزاري همايش‏هاي علمي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاه‏هاي آموزشي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط