راه های ارتباطی

آدرس: مشهد مقدس. خیابان کوهسنگی . کوهسنگی ۸ . پلاک ۲۰.

پست الکترونیک: eqrg1391@gmail.com

تلفن: ۳۸۵۴۶۱۵۰ ۵۱ ۹۸+

تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۲۰۴۰۲۲

نمابر: ۳۸۵۴۱۳۲۷ ۵۱ ۹۸+